Baggård

är en gammal by med anor från medeltiden. Byakärnan klassificeras som en oregelbunden tätbebyggd klungby med centrum mellan två genomfartsleder. Den gamla medeltida kärnan har inte påverkats av skiftesreformerna utan det enda som skett är en viss ny- och ombyggnad av den befintliga bebyggelsen. Odlingsmarken omfattar området mot Sunnansjön och dalgången mot Pottberget. Här fann åtta bönder och fem torpare sin utkomst vid tiden för laga skifte 1830.

Idag bor ca 75 personer i byn. Antalet hushåll är cirka 25. De flesta yrkesverksamma pendlar till arbetsplatser i Nordmaling och Umeå. Det finns numera bara en aktiv jordbrukare i byn.

Baggård ligger i gammal kulturbygd med vacker natur. Avstånden till tätorter med service är överkomliga. Kommunikationerna är starkt förbättrade genom tillkomsten av Botniabanan. Möjligheterna till datakommunikation är bra sedan bredband drogs fram till byn.