Byåldermannen

Den gamla ordningen med byastämma tillämpas i Baggård. Stämman hålls första maj varje år, och avhandlar gemensamma frågor i byn. Stämman väljer byålderman för ett år i taget. 

 

Byålderman är nu Martin Olofsson.